ورود رطوبت به سیستم های تبریدی و انواع کمپرسورها می تواند مشکلاتی را برای قطعات دستگاه و فرایند تبرید ایجاد کند. برای حل این مشکل معمولاً از فیلتر درایر استفاده می شود. قطعه ای که در مسیر بازگشتی سیال مبرد نصب شده و رطوبت آن را حذف می کند. در ساخت فیلتر درایر ها از یک هستۀ مرکزی جامد استفاده می شود که کر درایر نامیده می شود. در این مقاله قصد داریم دربارۀ این قطعات و سرانجام تفاوت فیلتر درایر و کر درایر صحبت کنیم.

 

اهمیت حذف ناخالصی از سیستم های تبریدی

در سیستم های تبریدی معمولاً دو سیال جریان دارند. سیال اول، سیال مبرد است که وظیفۀ خنک سازی را بر عهده دارد و در طول خط لوله جریان پیدا کرده و با طی کردن یک سیکل برگشتی، بر اساس قوانین ترمودینامیکی گرما را از محیطی به محیط دیگر منتقل می کند. سیال دوم، روغن کمپرسور است. از روغن کمپرسور برای روان سازی قطعات کمپرسور استفاده می شود. البته این روغن نقش های دیگری نیز در کمپرسور ایفا می کند.

نکته ای که وجود دارد، این است که ورود هر گونه ناخالصی به این دو سیال ممکن است فرایند تبرید را دچار اختلال کند. این ناخالصی می تواند شامل موارد زیر باشد :

ذرات جامد، اسیدهای ارگانیک یا غیر ارگانیک و رطوبت

  • ذرات جامد : ورود ذرات جامد، حتی اگر موجب تغییرات شیمیایی در ساختار سیال مبرد یا روغن نشود، به خاطر سرعت سیال مبرد و بر اثر برخورد و یا افزایش سطح اصطکاک، ممکن است به قطعات دستگاه و به خصوص کمپرسور آسیب بزند.
  • رطوبت : همۀ کسانی که با کمپرسور سروکار دارند می دانند که آب و رطوبت دشمن اصلی این دستگاه است. ورود قطرات آب به ساختمان کمپرسور علاوه بر ایجاد سر و صدای زیاد، به خاطر سرعت بالای حرکت به سطوح کمپرسور آسیب وارد کرده، موجب شکستن قطعات دستگاه و همچنین افزایش سرعت خوردگی در قطعات کمپرسور می شوند. ضمن اینکه وجود رطوبت در سیال مبرد یا روغن ممکن است ساختار شیمیایی این سیال ها را نیز تغییر دهد.
  • ترکیبات اسیدی : بر اثر تماس سیال مبرد و روغن کمپرسور با اکسیژن یا رطوبت یا ذرات جامد، ممکن است برخی فعل و انفعالات شیمیایی نیز در فرایند تبرید رخ بدهد؛ که نتیجۀ این اتفاقات اغلب تولید ترکیبات اسیدی است. جریان یافتن ترکیبات اسیدی در سیال مبرد، اول از همه کارایی آن را کاهش می‌ دهد. ضمن اینکه ترکیبات اسیدی سرعت خوردگی قطعات دستگاه را افزایش می دهند. ترکیبات اسیدی می توانند ساختار روغن کمپرسور را نیز تحت تأثیر قرار دهند و از کارایی آن بکاهند.

خرید انواع فیلتر و درایر از دی کول


آشنایی با فیلتر درایر و نقش آن در سیستم های تبریدی

روند فرایندهای صنعتی به گونه ای است که برای حذف انواع مختلف ناخالصی ها از فرایند، اغلب به سراغ فیلتراسیون می روند. در سیستم های تبریدی نیز برای حذف ناخالصی های نام برده شده، از یک فیلتر خاص استفاده می شود؛ که این فیلتر را فیلتر درایر نام گذاری کرده اند. وظیفۀ اصلی فیلتر درایر، حذف رطوبت از جریان سیال مبرد و روغن کمپرسور است؛ که تمامی فیلتر درایرها این کار را انجام می دهند. برای حذف ناخالصی های اسیدی و ذرات جامد از جریان سیالات باید به سراغ فیلتر درایرهای خاص تر رفت. فیلتر درایرهایی که هستۀ جامد آن ها این قابلیت را داشته باشد.

از فیلتر درایرها در مکان های متفاوتی از سیستم تبرید می توان استفاده کرد. ولی در بیشتر موارد از این فیلتر در مسیر جریان بازگشتی سیال مبرد استفاده می گردد. فیلتر درایر به صورت عمودی و در جهت جریان نصب می شود. دلیل انتخاب این مکان برای نصب فیلتر، چند عامل است. عامل اول، دمای سیال است که در حالت مایع دمای کمتری دارد. و دلیل دوم، افت سرعت سیال و افزایش مدت زمان تماس سیال با فیلتر درایر است.

آشنایی با کر درایر و نقش آن در سیستم های تبریدی

همین طور که گفتیم، برای حذف ناخالصی های موجود در سیکل های تبریدی از فیلتر درایرهای متفاوت استفاده می شود. ولی سؤالی که احتمالاً پیش می آید، این است که تفاوت فیلتر درایر و کر درایر در چیست؟ فیلتر درایرها از دو بخش اصلی ساخته شده اند. بخش پوستۀ فیلتر درایر و بخش هستۀ جامد آن. در صنعت، هستۀ فیلتر درایر را کر درایر می نامند. این هسته در مرکز فیلتر درایر نصب شده و وظیفۀ اصلی جداسازی ناخالصی ها را بر عهده دارد. امروزه برای طراحی هستۀ فیلتر درایر از ترکیبات متفاوتی استفاده می شود؛ که نوع هسته جامد، تعیین کنندۀ شکل جذب ناخالصی ها در سیستم های تبریدی بوده و البته روی میزان جذب ناخالصی ها نیز تأثیر گذار است.

برای مثال اگر در ساخت کر درایر از آلومینای فعال استفاده شده باشد، نوع حذف فقط شامل حذف فیزیکی می شود و اغلب برای کاهش رطوبت سیال مورد استفاده قرار می گیرد. یا اگر در سیال، ترکیبات شیمیایی اسیدی تولید شده باشد، برای حذف آن ها باید به سراغ جاذب های شیمیایی رفت. برای مثال سیلیکا ژل یک جاذب مؤثر برای کاهش ترکیبات اسیدی موجود در سیال مبرد است.

تفاوت فیلتر درایر و کر درایر

در بسیاری از مواقع در فعالیت های صنعتی، فیلتر درایرها را با کر درایرها اشتباه می گیرند. دلیل این اشتباه گرفتن هم به خاطر همان نقشی است که این دو جزء در سیستم های تبریدی دارند. ولی با توجه به تعریف های بالا باید متوجه شده باشید که کر درایر، تنها بخشی از فیلتر درایر است. پس هیچ جایی برای اشتباه گرفتن آن ها نیست. در حقیقت، زمانی که می خواهید برای یک سیستم تبریدی فیلتر درایر انتخاب کنید، لازم است مشخصات آن را بررسی کنید؛ که در این میان یکی از مهم ترین مشخصه ها، جنس کر درایر درون فیلتر است. هستۀ جامد فیلتر درایر با توجه به نوع سیستم تبریدی، مشخصات سیال تبرید، نوع روغن کمپرسور و شرایط فیزیکی سیستم تعیین می شود.

جمع بندی

برای حذف ناخالصی های ایجاد شده در سیکل های تبریدی از فیلتر درایر استفاده می شود. فیلتر درایرها می توانند رطوبت موجود در سیال مبرد و یا روغن کمپرسور را حذف کنند. همچنین طراحی فیلتر درایرهای جاذب شیمیایی، به نوعی است که  قابلیت جذب ترکیبات اسیدی تولید شده در سیکل را نیز دارا هستند. اینکه فیتلر درایر از چه فرایندی برای حذف ناخالصی های سیکل استفاده کند، به هستۀ جامد فیلتر یا همان کر درایر بر می گردد. کر درایرها را می توان از جاذب های متفاوتی ساخت. آلومینای فعال، سیلیکا ژل و آلومینا ژل معروف ترین مواد سازندۀ کر درایرها هستند.