نمایش 1–12 از 16 نتیجه

قطعه واشر آب بندی مسی 1/4

برخی از ویژگی‌های محصول:

 • برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع و برودتی برای اتصال گیج فشار، سوئیچ فشار و ...
 • مخصوص شیلنگ‌های DN2

قطعه پین سوزن باز کن

برخی از ویژگی‌های محصول:

 • برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع و برودتی برای اتصال گیج فشار، سوئیچ فشار و ...
 • مخصوص شیلنگ‌های DN2

قطعه بوش برنجی DN2

برخی از ویژگی‌های محصول:

 • برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع و برودتی برای اتصال گیج فشار، سوئیچ فشار و ...
 • مخصوص شیلنگ‌های DN2

قطعه بوش آلومینومی DN2 رزوه‌دار

برخی از ویژگی‌های محصول:

 • برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع و برودتی برای اتصال گیج فشار، سوئیچ فشار و ...
 • مخصوص شیلنگ‌های DN2

قطعه بوش آلومینومی DN2

برخی از ویژگی‌های محصول:

 • برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع و برودتی برای اتصال گیج فشار، سوئیچ فشار و ...
 • مخصوص شیلنگ‌های DN2

زانو دو سر شیلنگی با بوش آلومینیومی

برخی از ویژگی‌های محصول:

 • برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع و برودتی برای اتصال گیج فشار، سوئیچ فشار و ...
 • مخصوص شیلنگ‌های DN2

رابط صاف دو سر شیلنگی با بوش

برخی از ویژگی‌های محصول:

 • برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع و برودتی برای اتصال گیج فشار، سوئیچ فشار و ...
 • مخصوص شیلنگ‌های DN2

چهار راهی چهار سر پرچ با بوش آلومینیومی

برخی از ویژگی‌های محصول:

 • برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع و برودتی برای اتصال گیج فشار، سوئیچ فشار و ...
 • مخصوص شیلنگ‌های DN2

چهار راهی یک سر مهره دار با بوش آلومینیومی

برخی از ویژگی‌های محصول:

 • برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع و برودتی برای اتصال گیج فشار، سوئیچ فشار و ...
 • مخصوص شیلنگ‌های DN2

سه‌راهی شلنگی سه سر پرچ با بوش آلومینیومی

برخی از ویژگی‌های محصول:

 • برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع و برودتی برای اتصال گیج فشار، سوئیچ فشار و ...
 • مخصوص شیلنگ‌های DN2

سه‌راهی شلنگی یک سر مهره کنار با بوش آلومینیومی

برخی از ویژگی‌های محصول:

 • برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع و برودتی برای اتصال گیج فشار، سوئیچ فشار و ...
 • مخصوص شیلنگ‌های DN2

سه‌راهی شلنگی یک سر مهره وسط با بوش آلومینیومی

برخی از ویژگی‌های محصول:

 • برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع و برودتی برای اتصال گیج فشار، سوئیچ فشار و ...
 • مخصوص شیلنگ‌های DN2