نمایش 1–12 از 15 نتیجه

کمپرسور اسکرو فراسکلد مدل CXH92-300-912Y

برخی از ویژگی‌های این محصول :
 • دوام و بازدهی
 • کنترل ظرفیت پله‌ای
 • آلودگی صوتی و مصرف بسیار‌کم

کمپرسور اسکرو 280 اسب فراسکلد مدل CXH92-280-810Y

برخی از ویژگی‌های این محصول :
 • دوام و بازدهی
 • کنترل ظرفیت پله‌ای
 • آلودگی صوتی و مصرف بسیار‌کم

کمپرسور اسکرو 240 اسب فراسکلد مدل CXH92-240-702Y

برخی از ویژگی‌های این محصول :
 • دوام و بازدهی
 • کنترل ظرفیت پله‌ای
 • آلودگی صوتی و مصرف بسیار‌کم

کمپرسور اسکرو 210 اسب فراسکلد مدل CXH92-210-620Y

برخی از ویژگی‌های این محصول :
 • دوام و بازدهی
 • کنترل ظرفیت پله‌ای
 • آلودگی صوتی و مصرف بسیار‌کم

کمپرسور180اسب اسکرو فراسکلد مدل CXH52-180-538Y

برخی از ویژگی‌های این محصول :
 • دوام و بازدهی
 • کنترل ظرفیت پله‌ای
 • آلودگی صوتی و مصرف بسیار‌کم

کمپرسور اسکرو 160 اسب فراسکلد مدل CXH52-160-468Y

برخی از ویژگی‌های این محصول :
 • دوام و بازدهی
 • کنترل ظرفیت پله‌ای
 • آلودگی صوتی و مصرف بسیار‌کم

کمپرسور اسکرو 140 اسب فراسکلد مدل CXH52-140-428Y

برخی از ویژگی‌های این محصول :
 • دوام و بازدهی
 • کنترل ظرفیت پله‌ای
 • آلودگی صوتی و مصرف بسیار‌کم

کمپرسور اسکرو 125 اسب فراسکلد مدل CXH52-125-372Y

برخی از ویژگی‌های این محصول :
 • دوام و بازدهی
 • کنترل ظرفیت پله‌ای
 • آلودگی صوتی و مصرف بسیار‌کم

کمپرسور اسکرو 120 اسب فراسکلد مدل CXH02-120-340Y

برخی از ویژگی‌های این محصول :
 • دوام و بازدهی
 • کنترل ظرفیت پله‌ای
 • آلودگی صوتی و مصرف بسیار‌کم

کمپرسور اسکرو 100 اسب فراسکلد مدل CXH02-100-298Y

برخی از ویژگی‌های این محصول :
 • دوام و بازدهی
 • قابلیت اطمینان بالا
 • آلودگی صوتی و مصرف بسیار‌کم