ساخت سردخانه در تهران

ساخت سردخانه در تهران:

با توجه به این که تهران شلوغ ترین شهر ایران و11درصد کل  جمعیت ایران در آن قرار داردوباوجود تعداد بالای مراکز غذایی برای  نگهداری از مواد اولیه سردخانه ای نیاز به ساخت سردخانه درشهر تهران به نسبت بیشتر  می باشد.با وجود دفتر اصلی گروه صنعتی دی کول در تهران و حضور مشاورین طراحی سردخانه در دفتر  مرکزی این امر را ساده تر  کرده است .

تیم فنی ساخت سردخانه در تهران :

مجموعه سازنده سردخانه دی کول با توجه به نیاز  هرروز مشتریانی  که در تهران ساخت سردخانه انجام داده اند وچه  کسانی  که قصد احداث سردخانه در تهران را دارند چندین تیم فنی ساخت سردخانه و مشاوره سردخانه قرار داده است .تنها کافیست به قسمت تماس با ما رفته ویابا شماره 77683001تماس بگیرید.

 

سردخانه در تهران

پروژه سردخانه فروشگاه پدیده پل سید خندان

ساخت سردخانه بالا صفری در تهران:

همانطورکه گفته شد احداث سردخانه در تهران یک امرمهم می باشد.چه بسا سردخانه های بالاصفری که نیاز های روزانه وتازه  نظر  سردخانه  میوه سردخانه دارو سردخانه سبزیجات یا غیره..

ساخت سردخانه بالا صفری در  تهران با  توجه شرایط دمایی مناسب در مقایصه با مناطق  گرم سیر بسیار  راحت تر بوده و درصورت انتخاب درست تجهیزات برودتی به راحتی تا سالیان سال سردخانه شما در تهران کار خواهد کرد.توجه به نکاتی همچون استفاده از  کندانسور بزرگتر و اواپراتورسردخانه ای متناسب جهت ساخت سردخانه در تهران پیشنهاد می  گردد.